Ιατρείο

Έβρου 4-6
11528 Αθήνα    

(πλησίον Αμερικανικής πρεσβείας)  


τηλ : 210-7710342
Δευτέρα - Πέμπτη
18:00 - 21:00